Vsi spletni seminarji so ob 14:00 CET/CEST razen BIM-CDE seminarjev, ki se začnejo ob 9:00 CET/CEST

SERIJA SPLETNIH SEMINARJEV: Sodelovanje na BIM projektih znotraj skupnega podatkovnega okolja (CDE)

Vabljeni na serijo treh spletnih seminarjev, kjer vam bomo na praktičnem primeru pokazali, kako zagotoviti učinkovito sodelovanje na BIM projektih. Na prvem spletnem seminarju boste spoznali, kako povezati 2D načrte, disciplinske 3D modele ter tehnično in drugo dokumentacijo v združen BIM model za potrebe učinkovitega sodelovanja. Osrednja tema drugega seminarja bo sodelovanje v fazi načrtovanja med arhitekti, projektanti, nadzorom, investitorjem, idr. Na tretjem seminarju pa boste spoznali, kako 2D načrte, 3D BIM model in ostalo dokumentacijo uporabljati na gradbišču ter kako zagotoviti ustrezno izmenjavo informacij med deležniki na gradbišču ter med gradbiščem in pisarno.

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:


Strukturirana dokumentacija in informacije na BIM projektih

‐ Kako strukturirati in povezati dokumentacijo, 2D načrte, disciplinske modele v združen BIM model

‐ BIM viewer kot podpora učinkovitemu sodelovanju

‐ Dostop do informacij neposredno iz BIM modela

‐ Meta podatki

‐ Povezovanje grafičnih in ne-grafičnih informacij   

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:


Sodelovanju v fazi idejne zasnove, načrtovanja in priprave na gradnjo

- Sodelovanje med arhitekti, projektanti, investitorjem, idr.

- Uporaba komentarjev in dodeljevanje nalog na nivoju 2D načrtov in 3D modelov

- Področja deljenja BIM dokumentacije (WIP, Shared, Published, Archive)

- ISO 19650 proces potrjevanja dokumentacije

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:


Uporaba BIMa na gradbišču

- Učinkovito sodelovanje med gradbiščem in pisarno

- Zahtevki za informacijo – RFI

- Komunikacija ob podpori 2D načrtov, BIM modela in slikovnega materiala

- Dostop do ažurne dokumentacije BIM projekta na mobilnih napravah

OSTALI SPLETNI SEMINARJI

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR: 16/12, 14:00 CET

Dalux Field

Udeležite se spletnega seminarja o programu Dalux Field in izvedite več o:
- Ustvarjanju opomb in zaznamkov v fazi nadzora.
- Zagotavljanju kvalitete s pomočjo Dalux Field aplikacije.
- Pošiljanje opomb o pomanjkljivostih različnim akterjem na projektu.

Krmarjenju po 3D/BIM modelu s pomočjo mobilne naprave in prek spleta.

Z udeležbo na tem spletnem seminarju boste spoznali program Dalux Field in kako učinkovito sodelovati z drugimi akterji na gradbišču z uporabo osebnega, tabličnega računalnika ali telefona.

Seminar s predstavitvijo rešitve Dalux Field je namenjen vsem tistim, ki ga boste začeli uporabljati na gradbišču, ali pa za tiste, ki ste zgolj radovedni, kaj počnemo.

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR: Bo objavljeno

Dalux Box

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja Dalux Box, kjer boste spoznali rešitev za upravljanje dokumentacije v fazi načrtovanja in gradnje.

Dalux Box v fazi načrtovanja:
BIM Viewer (pregledovalnik)
- Nalaganje datotek (preko spleta, sinhronizacija z namizjem in vtičniki)
- Dodajanje komentarjev načrtom in dokumentom
- Pregledovanje paketov dokumentacije
- O BCF podpori

Dalux Box v fazi gradnje:
Proces potrjevanja dokumentacije
- Distribucija dokumentov
- Skupine elementov
- Dostop do dokumentacije na terenu s pomočjo mobilnih naprav

Naslednji spletni seminar:
Bo objavljeno 

Upravljanje dokumentacije in informacij na BIM projektih

Udeležite se spletnega seminarja, kjer boste izvedeli, kako učinkovito upravljati dokumentacijo in informacije na BIM projektih. Skozi seminar boste na praktičnem primeru spoznali, kako upravljati dokumentacijo v fazi načrtovanja ter kako učinkovito sodelovati z različnimi deležniki na projektu. Prikazali vam bomo tudi uporabo BIM modelov, dokumentacije in informacij v fazi gradnje.

Nekaj iz vsebine seminarja:
- Pregledovanje disciplinskih modelov, združenih BIM modelov, 2D dokumentacije, itd. v združenem pogledu.
- Organizacija dokumentacije in informacij v strukturirani obliki.
- Potrjevanje in revidiranje dokumentacije v fazi načrtovanja.
- Uporaba BIMa na gradbišču.
- Prednosti integracije načrtov, BIM modelov, dokumentacije in informacij znotraj ene platforme in z dostopom tudi preko mobilnih naprav.
- Sodelovanje vseh akterjev na projektu.
- V okviru seminarja boste spoznali naše rešitve: Dalux BIM Viewer, Dalux Box Pro in Dalux Field.