Vsi spletni seminarji so ob 14:00 CET/CEST

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:

Uporaba brezplačnega pregledovalnika Dalux BIM Viewer + Field Basic za evidentiranje napak in pomanjkljivosti na terenu

Spletna delavnica je namenjena vsem, ki se želite seznaniti z uporabo brezplačnega pregledovalnika Dalux BIM Viewer + Field Basic za evidentiranje napak in pomanjkljivosti na terenu. Modul je namenjen fazi gradnje za potrebe učinkovite komunikacije med gradbiščem in pisarno. Na delavnici boste med drugim spoznali prednosti upravljanja napak in pomanjkljivosti na terenu v digitalni in strukturirani obliki in prednosti lokacijsko vezanih nalog.

Vsebina seminarja:
- Pregledovanje 2D načrtov in BIM modelov v združenem pogledu na terenu

- Upravljanje BIM modelov (rezanje, skrivanje elementov, uporaba orodij za merjenje,…)

 - Dostop do informacij o BIM elementih

- Dodajanje deležnikov projekta v delovne pakete

 - Dodanie nalog izvajalcem/ podjzvajalcem/ nadzoru/ drugim deležnikom na 2D načrtih in 3D modelu

- Evidentiranje napak in pomanjkljivosti na terenu s pomočjo mobilne naprave


NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Upravljanje dokumentacije in informacij na BIM projektih

Udeležite se spletnega seminarja, kjer boste izvedeli, kako učinkovito upravljati dokumentacijo in informacije na BIM projektih. Skozi seminar boste na praktičnem primeru spoznali, kako upravljati dokumentacijo v fazi načrtovanja ter kako učinkovito sodelovati z različnimi deležniki na projektu. Prikazali vam bomo tudi uporabo BIM modelov, dokumentacije in informacij v fazi gradnje.

Nekaj iz vsebine seminarja:

- Pregledovanje disciplinskih modelov, združenih BIM modelov, 2D dokumentacije, itd. v združenem pogledu.

- Organizacija dokumentacije in informacij v strukturirani obliki.

- Potrjevanje in revidiranje dokumentacije v fazi načrtovanja.

- Uporaba BIMa na gradbišču.

- Prednosti integracije načrtov, BIM modelov, dokumentacije in informacij znotraj ene platforme in z dostopom tudi preko mobilnih naprav.

- Sodelovanje vseh akterjev na projektu.

- V okviru seminarja boste spoznali naše rešitve: Dalux BIM Viewer, Dalux Box Pro in Dalux Field. 

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Upravljanje nalog ter zagotavljanje kvalitete del na gradbišču

Dalux Field je orodje namenjeno upravljanju nalog ter zagotavljanju kvalitete del na gradbišču. Na delavnici boste spoznali, prednosti upravljanja nalog v digitalni in strukturirani obliki, prednosti lokacijsko vezanih nalog, kako spremljati napredek del ter izdelati poročila in dostopati do zgodovine izvedenih del.

Ustvarjanje nalog neposredno na gradbišču peko mobilnih naprav.

Dodeljevanje nalog v razreševanje in spremljanje napredka.

Komunikacija med različnimi deležniki na gradbišču (izvajalec, podizvajalec, nadzor, varstvo pri delu,…).

Pregled in filtriranje nalog.

Poročila.

Dostop do ažurnih 2D načrtov in BIM modelov na terenu.

Zagotavljanje brezpapirnega gradbišča. 

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Upravljanje infrastrukturnih BIM projektov

Spletna delavnica je namenjen vsem, ki sodelujete na infrastrukturnih projektih. Na delavnici boste spoznali kako upravljati dokumentacijo na infrastrukturnih projektih, dostopati preko mobilnih naprav do ažurne dokumentacije in informacij ter kako kreirati lokacijsko vezane naloge in zahtevke za informacijo.

CDE – Skupno podatkovno okolje na infrastrukturnih projektih.

Pregledovanje in upravljanje 2D načrtov, disciplinskih modelov in 3D BIM združenega modela.

Dostop do ažurne dokumentacije in informacij na mobilnih napravah.

Povezovanje dokumentacije na BIM elemente, področja, itd.

Ustvarjanje nalog in zahtevkov za informacijo neposredno na terenu.

Podpora komunikaciji (gradbišče - pisarna, gradbišč – gradbišče,…)

Foto arhiv izvedenih del. 

ASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Zagotavljanje arhiva izvedenih del na gradbišču in spremljanje gradnje

Na delavnici boste spoznali, kako lahko arhivirate dela na gradbišču s pomočjo 360 stopinjskih fotografij in klasičnih fotografij zajetih z mobilnimi napravami. Vsi zajemi so lokacijsko vezani, kar vam omogoča hiter dostop in preglednost. V kolikor imate na projektu 3D BIM model, lahko 360 stopinjsko fotografijo tudi združite z modelom ter si tako ogledate projektirano ter trenutno stanje na gradbišču. Tak zajem je namenjen tudi spremljanju napredka del, dokazovanju izvedbe v primeru reklamacijskih zahtevkov, ter arhivu izvedenih del.

Foto albumi.

Zajem 360 stopinjskih fotografij.

Prikaz BIM modela in 360 stopinjske fotografije v združenem pogledu.

Arhiv izvedbe - zajete 360 stopinjske fotografije v različnih časovnih obdobjih in primerjava.

Prikaz lokacije foto albumov, zajetih 360 fotografij in ostalih fotografij nastalih v procesu zagotavljanju kvalitete del na gradbišču. 

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Skupno podatkovno okolje (CDE) na BIM projektih

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja Skupno podatkovno okolje CDE na BIM projektih, kjer boste spoznali prednosti vzpostavitve CDE okolja za deležnike na projektu. Na delavnici bomo govorili o komunikaciji med projektnimi skupinami, razreševanju nejasnosti, upravljanju dokumentacije, dostopu do informacij o projektu, potrjevanju dokumentacije skladno z ISO 19650, itd.

Sodelovanje med arhitekti, projektanti, nadzorom, investitorjem in izvajalcem.

Pregledovanje 2D načrtov in BIM modelov.

Uporaba komentarjev in razreševanje napak, nejasnosti na nivoju 2D načrtov in 3D modelov.

WIP, Shared, Published, Archive področja deljenja dokumentacije.

Proces potrjevanja dokumentacije.

NASLEDNJI SPLETNI SEMINAR:
Bo objavljeno

Pregledovanje 2D načrtov in 3D modelov z brezplačnim pregledovalnikom Dalux BIM Viewer+

Spletna delavnica je namenjena vsem, ki želite pregledovati 2D načrte in 3D BIM modele ob podpori brezplačnega pregledovalnika Dalux BIM Viewer +. Pregledovalnik omogoča tudi dodajanje komentarjev na 3D model za potrebe učinkovitega sodelovanja projektnih skupin.

Pregledovanje BIM združenih modelov.

Pregledovanje 2D načrtov in BIM modelov v združenem pogledu.

Upravljanje BIM modelov (rezanje, skrivanje elementov, uporaba orodij za merjenje,…).

Dostop do informacij o BIM elementih.

Dodajanje komentarjev na 3D model in komunikacija med deležniki.

Pregledovanje na mobilnih napravah. 


Loading content...

Loading content...