Alle webinarer er 14:00 CET/CEST

Neste webinar:
Annonseres snart

Dalux Field - Reality Capture

Bli med på dette webinaret for å lære mer om hvordan 360 bilder kan brukes i ditt Dalux prosjekt. Gjennom dette webinaret vil vi også se nærmere på disse funksjonene:

-Oppsett for 360-bilder

-Hvordan laste opp 360 bilder

-Sammenstilling av 360 bilder

-Sammenligning av 360 bilder og din BIM modell

-Lage oppgaver fra et 360 bilde 

Neste webinar: 
Annonseres snart

Dalux Box

Delta på webinaret for å lære mer om de grunnleggende funkjsonene i Dalux Box, samt:

Dalux Box i prosjekteringsfasen:

- BIM Viewer

- Laste opp filer (web, sync og plugins)

- Kommentere på tegninger og dokumenter

- Review packages

- BCF

Dalux Box i byggefasen:

- Godkjennelsesforløp

- Utdeling

- Elementgrupper

- Mobil 

Neste webinar:
Annonseres snart

DaluxFM

Delta på webinaret hvis du er nysgjerrig på hva DaluxFM er og hvordan systemet kan hjelpe deg. Som byggeier eller FDV-ansvarlig kan DaluxFM effektivisere drift og slik  bidra til mer fornøyde medarbeidere og leietakere av dine bygninger. Lær mer om:

 - Styrning og oversikt over dine eiendommer og bygninger
- 2D og 3D BIM FSV-system
 - 100% mobilt, også i 2D og 3D
 - HelpDesk med QR koder
 - Asset Management og bygningsdeler
 - Leverandør- og serviceavtaler
 - Arealforvalting

Neste webinar:
Annonseres snart

Lokasjonsbasert egenkontroll i Dalux

Vil du lære mer om kvalitetsplanlegging i Dalux?

Til vår første Training Session vil vi fortelle mer om hvordan du kan plassere planlagte egenkontroller ut i modell og på tegning gjennom Testplaner. På denne måten kan du til en hver tid spore fremgangen i kvalitetsikringen på prosjektet.

Neste webinar:
Annonseres snart

Digital Samhandling fra design til bygg

Det første webinaret i Dalux Life Cycle handler om hvordan man kan samhandle både med entreprenører, rådgivere og byggherrer med Dalux BoxPro og Dalux Anbud. Blant annet ser vi på hvordan Dalux kan bidra til en god kommunikasjon før første spadestikk.

Neste webinar:
Annonseres snart

Digital Byggeplass

Det andre webinaret i Dalux Life Cycle handler om hvordan man kan unngå konflikter ved hjelp av digitale verktøy. Blant annet vil vi se på muligheter for papirløse byggeplasser og lokasjonsbasert kvalitetsplanlegging gjennom Dalux Field.

Neste webinar:
Annonseres snart

Fra bygg til FDV

I det siste webinaret i denne serien vil vi se på hvordan man allerede i de tidlige stadier av en byggeprosess kan planlegge hvilke drifts og vedlikeholds dokumentasjon som er skal innsamles. Vi vil også se på hvordan «as built» materiale kan overføres til Dalux FM.

Neste webinar:
Annonseres snart

Dalux Infrastruktur BIM

Delta i dette webinaret for å lære mer om infrastruktur-modulen. I dette webinaret introduserer vi Dalux infrastruktur og gjennomgår hvordan det kan brukes i prosjektet ditt. Agendaen for webinaret vil være:

- Introduksjon til Dalux infrastruktur

- Live presentasjon av Dalux infrastruktur

Neste webinar:
Annonseres snart

Dalux Field Workflows

Bli med på dette webinaret for å lære mer om å sette opp entrepriser og arbeidsforløp i Dalux Field. Dette webinaret vil fokusere på tre hovedmål ved oppsett av entrepriser og arbeidsforløp:

Brukervennlighet

- Entreprisene og arbeidsforløpene skal samsvare med bruken

- Tips og triks for å forenkle oppsett og bruk av Dalux Field

Rettigheter

- Rettigheter og brukervennlighet går hånd i hånd

- Gjennongang av vår smidige Vi gjennomgår hvordan rettigheter smidig og raskt kan gis

Å ha god tilgang til nødvendig data

- Det skal være mulig å finne den informasjonen som trengs


Loading content...

Loading content...