Všechny webináře začínají ve 14:00 CET/CEST

Next webinar:
Bude oznámeno

Dalux Build

Webinář Dalux Build - v tomto webináři vám představíme vylepšení Dalux pro desktop a pro mobilní aplikaci.

Cílem webináře je seznámit Vás s vylepšením stávajících funkcí či představit nově přidané.

 - Sumarizace nových funkcí

 - Živá ukázka na vzorovém projektu

 - Návaznost na stávající funkce

 - “Best practice” 


Loading content...

Loading content...